VT BIO CO., LTD.

닫기

PR/CS

홍보/고객센터

게시물 상세
지엠피, 우리 만남(VTxBTS & BT21)은 대박의 공식!!!
작성자 : 관리자( )  작성일 : 2018-10-18   조회수 : 4989
첨부파일 HMC_Companynote_GMP_181018.pdf

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_01.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_02.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_03.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_04.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_05.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_06.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_07.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_08.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_09.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_10.jpg

 

HMC_Companynote_GMP_181018.pdf_page_11.jpg

기사원문 바로가기
이전글 ‘중국 장악’ 브이티지엠피, 올해 급성장 매출액 2,208억 전망
다음글 지엠피, ‘VTxBTS’ & ‘BT21’ 기대감-현대차증권

top